Модельная оснастка – материалы, из которого изготавливают модельную оснастку
promalit. ru/uslugi/izgotovlenie-modelnoy-osnastki/modelnaya-osnastka-materialy-iz-kotorogo-izgotavlivayut-modelnuyu-osnastku/